مدیریت بازاریابی
هدف گذاری بازار چیست و چگونه به طور کامل انجام دهیم؟

مردم دیگر به دنبال پیام های عمومی و همگانی نیستند. آنها می خواهند شرکتها مشخص و مستقیم باشند.در عصر امروز، شخصی سازی مهم است….

8 خرداد 1400
15 تاکتیک فروش برای افزایش جذب مشتری

شما به دنبال رشد هستید و از اهمیت تولید محصول با کیفیت بالا آگاه هستید. مردم مشتری بالقوه شما هستند. بدون آنها هیچ فروشی…

22 اردیبهشت 1400
طرح کمپین بازاریابی: چیست و چگونه ایجاد کنیم؟

کمپین ها باعث به یاد ماندنی شدن شرکت ها می شوند. آنها یک تلاش متمرکز را ترویج می کنند که مصرف کنندگان را به سمت اقدامی مطلوب راهنمایی می کند. آنها همچنین به برندها هویت، شخصیت و احساس می بخشند.

20 اردیبهشت 1400
عناصر اصلی بازاریابی کدامند؟

دنیای مدیریت بازاریابی یک دنیای گسترده است. روندهای فعلی مبتنی بر تغییر ماهیت تجارت و فناوری، فلسفه های زیادی را در اختیار ما قرار داده است تا…

13 اردیبهشت 1400
ویژگی های برتر یک مدیر بازاریابی موفق چیست؟

مدیران بازاریابی نقشی اساسی در موفقیت یک شرکت دارند. یک مدیر بازاریابی که مسئول توسعه مشتری یک شرکت است، نقش مستقیمی در تقویت روابط با…

9 اردیبهشت 1400
ایمیل مارکتینگ چیست؟

سرعت تحول در فن آوری های بازاریابی طی چند سال گذشته و این واقعیت که بسیاری از آنها حتی چند سال پیش وجود نداشته…

7 اردیبهشت 1400
نکاتی در ارتباط با کارشناس تحقیق بازار

کارشناس برجسته نکات برتر تحقیق در مورد بازار را به اشتراک می گذارد.تحقیقات در حال انجام بازار برای موفقیت درازمدت شرکت شما مهم است،…

6 اردیبهشت 1400