مدیریت فروش
هدف گذاری بازار چیست و چگونه به طور کامل انجام دهیم؟

مردم دیگر به دنبال پیام های عمومی و همگانی نیستند. آنها می خواهند شرکتها مشخص و مستقیم باشند.در عصر امروز، شخصی سازی مهم است….

8 خرداد 1400
15 تاکتیک فروش برای افزایش جذب مشتری

شما به دنبال رشد هستید و از اهمیت تولید محصول با کیفیت بالا آگاه هستید. مردم مشتری بالقوه شما هستند. بدون آنها هیچ فروشی…

22 اردیبهشت 1400
نکاتی در ارتباط با کارشناس تحقیق بازار

کارشناس برجسته نکات برتر تحقیق در مورد بازار را به اشتراک می گذارد.تحقیقات در حال انجام بازار برای موفقیت درازمدت شرکت شما مهم است،…

6 اردیبهشت 1400
چگونه می توان یک مدیر فروش موفق بود ؟

مدیر فروش کیست ؟ مدیر فروش فرد مسئول برای سرپرستی یک تیم از فروشندگان است. وظایف یک مدیر فروش اغلب شامل تعیین مناطق فروش…

4 اردیبهشت 1400