مدیریت فروش
نکاتی در ارتباط با کارشناس تحقیق بازار

کارشناس برجسته نکات برتر تحقیق در مورد بازار را به اشتراک می گذارد.تحقیقات در حال انجام بازار برای موفقیت درازمدت شرکت شما مهم است،…

6 اردیبهشت 1400
چگونه می توان یک مدیر فروش موفق بود ؟

مدیر فروش کیست ؟ مدیر فروش فرد مسئول برای سرپرستی یک تیم از فروشندگان است. وظایف یک مدیر فروش اغلب شامل تعیین مناطق فروش…

4 اردیبهشت 1400