نیروی انسانی
سه ابزار توسعه کارکنان که برای پیشرفت در محل کار نیاز دارید

به عنوان یک رهبر تجاری، ابزارهای توسعه کارکنان برای رشد، حفظ و موفقیت تیم شما ضروری است.

3 آبان 1401
پنج تاکتیک برای جذب استعدادهای متنوع

جذب استعدادهای برتر و متنوع برای بسیاری از سازمان ها اولویت اصلی است. در بازار رقابتی امروز، جذب و حفظ استعدادهای برتر ضروری است.

12 مهر 1401
تیم فروش رویایی خود را بسازید: سه ساختار تیم فروش برای سازمان های با عملکرد بالا

هر نماینده فروش دارای نقاط قوت منحصر به فردی است که به موفقیت کلی شرکت کمک می کند. برای رسیدن به اهدافتان باید به نحوه ساختار تیم فروش خود برای استفاده از آن نقاط قوت توجه کنید.

13 شهریور 1401
انجام تجزیه و تحلیل شکاف مهارتها

شکاف مهارت ها، شکاف بین مهارت هایی است که کارکنان شما امروز دارند و مهارت هایی که برای پیشرفت سازمان شما نیاز دارند.

13 شهریور 1400
کارشناس منابع انسانی (HR) کیست ؟

منابع انسانی چیست؟ منابع انسانی (HR) برای توصیف افرادی که در یک شرکت یا سازمان کار می کنند و همچنین دپارتمان…

9 اردیبهشت 1400