کارشناس امور قراردادها
گزارش سازگاری شغلی شما با شغل برنامه نویس و توسعه دهنده وب
با توجه به افزايش روز افزون رويکرد شرکت ها و سازمان ها در برون سپاري نيازهاي کالا و خدمات خود در دهه هاي اخير، مديريت کردن قراردادهاي منعقد شده به يکي از مهم ترين، محوري ترين و حساس ترين چالش هاي اين گونه سازمان ها بدل شده است. امور مربوط به قراردادها در سازمان ها از جمله فعالیت های کلیدی محسوب می شود و با هر چه بزرگتر شدن سازمان و افزایش تعداد قراردادها و پیمانکاران که خود انواع الحاقیه ها، متمم ها و صورت وضعیت ها را به همراه دارد، دسته بندی و مدیریت این قراردادها را کاری دشوار و بسیار هزینه بر...
پیش‌بینی رشد
پیش‌بینی رشد
10.4٪
خطر اتوماسیون
خطر اتوماسیون
کاملاً امن
میانگین درامد ماهانه
میانگین درامد ماهانه
9,310,000 تومان
توضیحاتی درباره شغل:

مسئول قرار دادها کسی است که بتواند از عهده اخذ اطلاعات و اوراق مربوطه، امور قراردادها، تهیه جدول فرجه ها ی قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و مزاید و عقد قراردادهای مربوطه برآید.

نمونه وظایف

 •  توانایی کنترل و تطبیق اوراق مدارک طی مراحل قانونی

 •  آشنایی با مراحل قانونی تطبیق و کنترل اوراق و مدارک

 •  شناسایی اصول کنترل و تطبیق اوراق و مدارک طی مراحل قانونی

 •  توانایی ثبت دفاتر و انجام گزارشات و کارتهای مختلف جاری و گذشته

 •  آشنایی با دفاتر ثبت گزارشات

 •  آشنایی با کارت های مختلف

 •  شناسایی اصول ثبت دفاتر و انجام گزارشات و کارتهای مختلف جاری گذشته

 •  شناسایی اصول طبقه بندی کردن اطلاعات

 •  توانایی مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش مغایرت ها

 •  آشنایی با روش های مقایسه اطلاعات

 •  آشنایی با وسایل و روش های تهیه گزارش مغایرت ها

 •  شناسایی اصول مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش مغایرت ها به صورت هفتگی و ماهانه

 •  توانایی تهیه جداول و فرم های عقود قراردادها

 •  آشنایی با جداول و فرم های عقود قراردادها

 •  آشنایی اصول تهیه جداول و فرم های عقود قراردادها

 •  آشنایی با عوامل موثر فیزیکی

 •  آشنایی با عوامل موثر شیمیایی و بیولوژیکی

 •  شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر کار

 •  توانایی کسب اخذ اطلاعات و اوراق قراردادها

 •  آشنایی با اطلاعات و منابع کسب آنها

 •  آشنایی با وسایل کسب اطلاعات

 •  آشنایی با اوراق مربوط به قراردادها

 •  آشنایی با روش های مختلف کسب اطلاعات

 •  شناسایی اصول کسب اطلاعات و اوراق امور قراردادها

 •  آشنایی با روش های مختلف طبقه بندی کردن اطلاعات

 •  آشنایی با وسایل مورد نیاز طبقه بندی اطلاعات

 •  توانایی کسب اخذ اطلاعات و اوراق امور قراردادها

 •  توانایی مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش مغایرت ها

 •  توانایی تهیه جداول و فرم های عقود قراردادها

 •  توانایی کنترل و تطبیق اوراق مدارک طی مراحل قانونی

 •  توانایی ثبت دفاتر و انجام گزارشات و کارهای مختلف جاری و گذشته

 •  توانایی ترسیم نمودار

 •  توانایی برقراری ارتباط با واحدهای ذیربط

 •  توانایی برگزاری مناقصه و مزایده های خرید و فروش

 •  توانایی نظارت به سر رسید قراردادها

 •  توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی

 •  توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشت کار

تمایلات شغلی فرد مناسب
ارزش‌های حرفه‌ای فرد مناسب