لیست مطالب بلاگ
اهمیت علم داده

داده یکی از ویژگیهای مهم هر سازمانی است زیرا به رهبران تجارت کمک می کند تا بر اساس حقایق ، اعداد آماری و روند تصمیم گیری کنند. 

27 فروردین 1400
مشاغل فنی آینده: بلاکچین

بلاکچین یک فناوری نوظهور است که همه از آن صحبت می کنند و متخصصان این سوال را مطرح می کنند که “آیا صنعت من تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟” 

27 فروردین 1400
مشاغل فنی آینده: داده های کلان

خواه در حال استخدام باشید و یا برای نقش های جدید در فن آوری های نوظهور اقدام کنید ، مهم است…

26 فروردین 1400
مشاغل در علم داده: تحلیلگر داده در مقابل دانشمند داده

تجزیه و تحلیل داده ها به مشاغل ، دولت ها، موسسات و افراد اجازه می دهد تا در دنیای بهم پیوسته…

26 فروردین 1400
بازاریابی دیجیتال چیست و چرا اهمیت دارد؟

با گسترش مداوم دنیای بازاریابی دیجیتال ، مشاغل بازاریابی دیجیتال و حقوق همراه آنها نشان دهنده این تقاضا در بازار است.

26 فروردین 1400