نرم افزار
10 شغل عالی و پردرآمد در هوش مصنوعی که باید در سال 2022 دنبال کنید

در چند سال گذشته، هوش مصنوعی فرصت هایی را برای آینده باز کرده است. از اکتشافات فضایی گرفته تا تشخیص ملانوم، امواجی را در سراسر صنایع ایجاد می کند.

19 شهریور 1401
دیدگاه های مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار کاربرد رویکردها و شیوه های مختلف برای توسعه نرم افزارهای کامپیوتری است.  مهندسی نرم افزار به طور مستقیم با علوم کامپیوتر مرتبط است.

13 آبان 1400
مهندس نرم افزار

مهندس نرم افزار با چرخه عمر توسعه نرم افزار درگیر عمیق است و نقش زیادی در موفقیت یک پروژه دارد.

13 اردیبهشت 1400
چگونه مهندس نرم افزار مستقل شویم ؟

شما به تازگی به عنوان یک مهندس نرم افزار واجد شرایط شده اید و اکنون باید کار پیدا کنید. به نوبه…

5 اردیبهشت 1400